01. WYKORZYSTANIE WALORÓW TERENOWYCH PRZY BUDOWIE POZYCJI POMORSKIEJ2022-06-01T16:39:17+00:00

Rajd historyczno-edukacyjny „Akcja Tobruk”, Krąg-Polanów, 4.06.2022 r.
TUTAJ JESTEŚ:
MIEJSCOWOŚĆ KRĄG

WYKORZYSTANIE WALORÓW TERENOWYCH PRZY BUDOWIE POZYCJI POMORSKIEJ


Już na etapie projektowania Pozycji Pomorskiej starano się w maksymalny sposób wykorzystać walory terenowe obszaru, na którym powstać miały umocnienia. Sieć transzei oraz schronów tworzono tak, by w połączeniu z warunkami naturalnymi stanowiły dla nieprzyjaciela trudną do pokonania przeszkodę. Z tego względu twórcy planu Pommernstellung zwrócili szczególną uwagę na jeziora, stawy, cieki wodne oraz tereny zalewowe i zabagnione, jak również nierówności, zwłaszcza w granicach licznie porastających całe Pomorze lasów.

Podwójna sieć okopów, która przebiega przez tereny Gminy Polanów, rozpoczynała się nad Jeziorem Bobięcińskim Wielkim, w sąsiedztwie źródeł rzeki Grabowej. Następnie przeprowadzona została wzdłuż jej doliny aż do dolnego biegu. Pierwsza linia transzei, uznawana za główną pozycję obronną, pokrywa się niemal w całości z linią stromych zboczy, schodzących ku rzece. Druga oddalona była o 100 do 500 m i połączona regularnie poprowadzonymi rowami poprzecznymi. W obu przypadkach o konkretnym przebiegu okopów decydowały walory terenowe.

Przy odcinku zabezpieczającym samo miasto Polanów odstąpiono od oparcia okopów o Grabową skupiając się przede wszystkim na paśmie wzgórz po stronie zachodniej, w tym podnóżu Świętej Góry Polanowskiej. Kolejne obiekty wkomponowano w substancję miejską oraz nasyp kolei wąskotorowej wychodząc w kierunku północnym. Za Polanowem powrócono do wykorzystania doliny rzecznej jako dodatkowe zabezpieczenia przedpola. Warto zaznaczyć, że schrony typu Ringstand 58c zainstalowano w taki sposób, że najczęściej wzajemnie się ubezpieczały.

Źródło zdjęć: Bundesarchiv/Militaerarchiv Freiburg Muzeum Ziemi Karlińskiej, Archiwum Studio Historycznego Huzar