02. ZIEMIANKI ŻOŁNIERSKIE – PRAWDOPODOBNY ŚLAD PO ŁOTEWSKICH ŻOŁNIERZACH SS2022-06-01T16:40:02+00:00
Rajd historyczno-edukacyjny „Akcja Tobruk”, Krąg-Polanów, 4.06.2022 r.
TUTAJ JESTEŚ:
MIEJSCOWOŚĆ KRĄG, REJON CMENTARZA EWANGELICKIEGO

ZIEMIANKI ŻOŁNIERSKIE – PRAWDOPODOBNY ŚLAD PO ŁOTEWSKICH ŻOŁNIERZACH SS


Wśród pozostałości fortyfikacji Pozycji Pomorskiej zlokalizowanych na terenie Gminy Polanów, unikat stanowią niewielkie obiekty ziemne, służące jako doraźne schronienie dla żołnierzy i/lub ukryte stanowiska strzeleckie. Największe ich skupisko znajduje się we wsiach Żelibórz oraz Krąg.

Ok. 20 ziemianek w drugiej z wymienionych miejscowości znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza ewangelickiego, po obu stronach leśnej drogi. Mają wymiary 2 x 3 m i głębokość ok. 1 m. Powstały najprawdopodobniej na początku 1945 r. jako doraźne schronienie przed zimnem. Brak elementów konstrukcji drewnianych sugeruje, że kryte były brezentem albo innym, nietrwałym materiałem. W pobliżu znajdują się także fundamenty niewielkiego budynku, najprawdopodobniej pełniącego funkcję gospodarczą.

Ciekawostkę stanowi fakt, że w bezpośrednim sąsiedztwie ziemianek znalezione zostały pamiątki, w tym znaki tożsamości, po żołnierzach 5. kompanii 15. batalionu saperów SS, złożonego z ochotników łotewskich. Może to sugerować, że żołnierze Ci najprawdopodobniej budowali te obiekty z myślą o innych, operujących w rejonie pododdziałach Wehrmachtu. Łotysze, których przemieszczono do Polanowa z Kościerzyny, opuścili miasto 31 stycznia 1945 r. przemieszczając się w kierunku Koszalina.

Źródło zdjęć: Bundesarchiv/Militaerarchiv Freiburg Muzeum Ziemi Karlińskiej, Archiwum Studio Historycznego Huzar