13. ODKRYWANIE RELIKTÓW POZYCJI POMORSKIEJ W GMINIE POLANÓW2022-06-01T16:41:44+00:00
Rajd historyczno-edukacyjny „Akcja Tobruk”, Krąg-Polanów, 4.06.2022 r.
TUTAJ JESTEŚ:
POLANÓW, UL. KLONOWA / UL. KOSZALIŃSKA

ODKRYWANIE RELIKTÓW POZYCJI POMORSKIEJ W GMINIE POLANÓW


Dla polskich mieszkańców Gminy Polanów, którzy przybyli na te tereny po zakończeniu II wojny światowej, pozostałości wschodniej flanki Pozycji Pomorskiej przez długi czas nie stanowiły przedmiotu zainteresowania. Wzrosło ono, zwłaszcza od strony eksploracyjnej, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. To właśnie w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia przeprowadzona została pierwsza, rzeczowa inwentaryzacja dzieł fortyfikacyjnych, w tym schronów typu Ringstand 58 c w Polanowie i bezpośredniej okolicy miasta.

Przeważająca część dawnych, niemieckich umocnień znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Polanów. To właśnie za sprawą tej instytucji zaczęto zwracać uwagę na walory turystyczno-poznawcze reliktów Pommernstellung, ukierunkowując na nie zainteresowanie pasjonatów z regionu. Rozpoczęły się również prace zmierzające do ich zabezpieczenia oraz należytego oznakowania. Część obiektów włączono do sieci Geocaching Polska, dwa „Tobruki”, zlokalizowane w rejonie zjazdu w kierunku Wielina, zostały także wydzierżawione Stowarzyszeniu Hereditas Pomeraniae – Dziedzictwo Pomorza z siedzibą w Bukowie. W przyszłości, w oparciu o sieć schronów powstanie ścieżka edukacyjna.

Jednocześnie, w dużej mierze za sprawą członków Stowarzyszenia Izba Pamięci Ziemi Polanowskiej, przystąpiono do badań terenowych, dzięki którym historia wschodniego odcinka Pommernstellung, jego budowniczych, czy pododdziałów Wehrmachtu je obsadzających, staje się coraz bardziej czytelna. Artefakty odnalezione w miejscach działań zbrojnych oraz prac polowych prowadzonych na terenie dzisiejszej Gminy Polanów podziwiać można na ekspozycji stałej Izby, zlokalizowanej w budynku Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Polnej 4 w Polanowie.

Źródło zdjęć: Bundesarchiv/Militaerarchiv Freiburg Muzeum Ziemi Karlińskiej, Archiwum Studio Historycznego Huzar