Loading...
Rocznica 100-lecia niepodległości Polski2019-02-01T07:32:40+00:00

Project Description

ROCZNICA 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Młodzież będąca uczestnikami projektu „Sianowska Liga Młodych Patriotów” wzięła udział w uroczystych obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbywały się przy pomniku Poległych za Ojczyznę w Parku Miejskim w Sianowie im. Powstańców Warszawskich. Delegacja uczniów złożyła kwiaty pod pomnikiem.

W ramach przygotowań do obchodów zorganizowano konkurs poezji niepodległościowej wśród młodzieży będącej grupą beneficjentów projektu. Ostatecznie do konkursów zgłoszono 27 wierszy, z których komisja składająca się z przedstawiciela stowarzyszenia Historycznego Pochodnia oraz przedstawiciela UGiM w Sianowie i Centrum Kultury w Sianowie, wyłoniła 3 najlepsze, w tym jeden, który został zaprezentowany przez autora podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości.

Wiersz „Piękna ziemia” Marcina Kowaleskiego

Dwanaście lat skończyłem, trochę się nauczyłem.

Co to kraj i co Ojczyzna i w historii straszna blizna.

Żal zostaje za rodaków, co przeżyli tyle strachu.

I co życie swe oddali i co żyli gdzieś w oddali.

Była Polska i zniknęła. Dziś to wolna, piękna ziemia.

Tu dziś żyję, się rozwijam i uroki jej podziwiam.

Dziś poznaję wciąż historię walk o moją wolną Polskę.

„Jeszcze Polska nie zginęła”, to jest nasza piękna ziemia!

A ja jestem młody chłopak, co tak Polskę bardzo kocha.

Projekt „Sianowska Liga Młodych Patriotów” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Zdjęcia: Waldemar Kosowski