Loading...
Spotkania z historią2019-01-31T07:43:14+00:00

Project Description

SPOTKANIA Z HISTORIĄ

W sianowskich szkołach podstawowych nr 1 i 2, 120 uczniów wzięło udział w żywych lekcjach historii w ramach projektu „Sianowska Liga Młodych Patriotów” realizowanego przez Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia z Sianowa.

Żywa lekcja historii to nowe podejście do poznawania wydarzeń historycznych, opierająca się na zainteresowaniu młodzieży poprzez wykorzystanie oryginalnych artefaktów i jednocześnie nowoczesnych multimediów, rozmowy z bezpośrednimi uczestnikami wydarzeń, czy zaprezentowanie nieznanych dotąd faktów i umożliwienie czynnego udziału w spotkaniu z historią.

Prowadzący lekcje pn. „Powstań Warszawo”– panowie Krzysztof Pawluch oraz Wiktor Wasilewski, członkowie grupy rekonstrukcji historycznej „Hutor” z Węgorzewa Koszalińskiego, przedstawili młodzieży temat genezy, przebiegu oraz skutków Powstania Warszawskiego z uwzględnieniem aspektów politycznych i nieznanych dotąd kwestii militarnych. W jej trakcie, w formie ekspozycji oryginalnych artefaktów zaprezentowane zostały elementy umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia walczących stron.

Jeszcze w październiku odbędą się kolejne spotkania, na które zostanie zaproszony pan Aleksander Kaczorowski, Powstaniec Warszawski, Honorowy Mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów.

Celem projektu „Sianowska Liga Młodych Patriotów” jest wzrost świadomości historycznej młodzieży z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z historią narodu polskiego.

Zaproszenie do uczestnictwa w „Żywych Lekcjach Historii”, rozbudzenie pasji do historii stanowić będzie szansę dla młodego pokolenia na rozwój, wzrost poczucia tożsamości z miejscem, w którym żyją. Realizacja projektu będzie szansą dla młodych ludzi na odnalezienie w sobie pasji do aktywnego i rozwijającego spędzania czasu wolnego oraz do rozpoczęcia aktywnej działalności na rzecz rozwoju miejsca, w którym żyją.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020, Edycja 2018