Konkurs wierszy patriotycznych2020-01-29T21:49:27+00:00

Project Description

Konkurs wierszy patriotycznych

– 12.10.2019 r. –

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia z Sianowa zaprasza uczestników projektu „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja” do wzięcia udziału w konkursie wierszy patriotycznych z okazji 80. wybuchu II wojny światowej.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem konkursu jest upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz wzrost aktywnego zaangażowania w sferze obywatelskiej życia społecznego wśród młodzieży biorącej udział w projekcie „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”.

Regulamin