Projekt 20182023-08-01T11:46:16+00:00

SIANOWSKA LIGA MŁODYCH PATRIOTÓW

Realizator: Stowarzyszenie Historyczne „Pochodnia” z Sianowa

Projekt realizowany w okresie maj-grudzień 2018 r.

Zadanie Sianowska Liga Młodych Patriotów dotyczy kształtowania lokalnej świadomości i tożsamości historycznej młodego pokolenia mieszkańców gminy i miasta Sianów.

Celem projektu jest wzrost świadomości historycznej 120 osobowej grupy młodzieży z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z historią narodu polskiego. W ramach projektu młodzież zostanie zaproszona do współorganizacji oraz uczestnictwa w uroczystych obchodach rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego i 100-lecia niepodległości Polski. Dodatkowo zaplanowano m.in. tzw. „Żywe lekcje historii” z Powstańcami Warszawskimi (mieszkający w Sianowie i w Koszalinie), wyjazdy do muzeów w Kołobrzegu i w Gdańsku, konkurs poezji niepodległościowej, czy wydanie śpiewnika patriotycznego. Zaproszenie do poznania historii narodu polskiego w bardziej dostępny sposób, aktywne uczestnictwo w wydarzeniach upamiętniających losy Polaków, wzrost wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i historii, rozbudzenie w sobie pasji do zagłębiania się w historię Polski stanowić będzie szansę na osobisty rozwój młodego pokolenia mieszkańców gminy Sianów, wzrost poczucia tożsamości z miejscem.

Wartość projektu: 79.266,00 zł

Wartość dofinansowania z FIO: 66.146,00 zł