O projekcie „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”2020-01-29T21:47:29+00:00

Project Description

O projekcie „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”

Nazwa projektu: „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”

Realizator projektu: Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia

Koordynator projektu: Aleksandra Dębowska, tel. 697 141 849

Celem projektu jest wzrost świadomości historycznej 120 osobowej grupy młodzieży z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z historią narodu polskiego do końca grudnia 2019 r.

Oferta dla młodzieży szkolnej:

– V modułów lekcji żywej historii przeprowadzonej przez członków grupy rekonstrukcji historycznej (maj-grudzień),

– jednodniowy wyjazd edukacyjny do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wraz z odbyciem lekcji muzealnej oraz usługą przewodnika (wrzesień-listopad),

– jednodniowy wyjazd edukacyjny do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu wraz z odbyciem lekcji muzealnej oraz usługą przewodnika (wrzesień-listopad),

– konkurs poezji związany z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej (wrzesień-październik).