Spotkania z żywą historią2020-01-29T21:50:41+00:00

Project Description

Spotkania z żywą historią

– 12.06.2019 r. –

Dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia z Sianowa z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”, w sianowskich szkołach od maja br. organizowane są lekcje żywej historii.

Cykl zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych zatytułowanych „Ku chwale oręża polskiego…”, koncentruje się na wybranych epizodach z czasów II wojny światowej i docelowo ma rozbudzić świadomość historyczną młodego pokolenia oraz skłonić do refleksji nad tym, czym we współczesnym świecie są takie hasła jak honor czy poświęcenie dla ojczyzny. To również kolejna okazja do zaszczepienia w dzieciach i młodzieży pierwiastka wychowania patriotycznego i proobronnego. W ramach sugerowanego cyklu planowana jest realizacja pięciu modułów edukacyjnych, z których pierwszy odbył się już w maju.

Dodatkowo w ramach projektu 120-osobowa grupa sianowskiej młodzieży skorzysta z dwóch wycieczek edukacyjnych do muzeów w Gdańsku i Kołobrzegu, weźmie aktywnych udział w ważnych uroczystościach patriotycznych oraz w konkursie poezji patriotycznej.

Celem projektu jest wzrost świadomości historycznej 120 osobowej grupy młodzieży z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z historią narodu polskiego do końca grudnia 2019 r.

Zdjęcia: Łukasz Gładysiak