Nabór uczestników projektu „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”2020-01-29T21:49:50+00:00

Project Description

Nabór uczestników projektu „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”

– 10.04.2019 r. –

Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia zaprasza młodzież szkół podstawowych z terenu gminy Sianów do wzięcia udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn. „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja”.

Projekt przewiduje organizację cyklu zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych zatytułowanych „Ku chwale oręża polskiego…”, skoncentrowanych na wybranych epizodach z czasów II wojny światowej. Będzie to okazja do zaszczepienia w dzieciach i młodzieży pierwiastka wychowania patriotycznego i proobronnego. W ramach sugerowanego cyklu planowana jest realizacja pięciu modułów edukacyjnych, z których pierwszy odbył się już w maju.

Dodatkowo w ramach projektu 120-osobowa grupa sianowskiej młodzieży skorzysta z dwóch wycieczek edukacyjnych do muzeów w Gdańsku i Kołobrzegu, weźmie aktywnych udział w ważnych uroczystościach patriotycznych oraz w konkursie poezji patriotycznej.

Celem projektu jest wzrost świadomości historycznej 120 osobowej grupy młodzieży z gminy Sianów oraz podniesienie w ten sposób ich gotowości do obywatelskiego angażowania się w różnorodne inicjatywy lokalne skupione wokół historii regionu poprzez organizację wydarzeń związanych z historią narodu polskiego do końca grudnia 2019 r.

Pobierz formularz zgłoszeniowy