Spotkanie z Powstańcem Warszawskim2020-01-29T21:56:05+00:00

Project Description

Spotkanie z Powstańcem Warszawskim

– 24.10.2019 r. –

Dzięki realizacji projektu „Patriotyzm w młodych sercach – historia, pasja, edukacja” prowadzonego przez Stowarzyszenie Historyczne Pochodnia, młodzież z Gminy Sianów ma szansę uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z historią narodu polskiego.

Uczniowie zostali zaproszeni m.in. do aktywnego udziału w tegorocznych obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, wyjazdach do miejsc pamięci w Kołobrzegu i Gdańsku oraz do udziału w konkursie poezji patriotycznej.

Od maja w szkołach odbywają się lekcje żywej historii prowadzone w formie zajęć edukacyjno-rekonstrukcyjnych zatytułowanych „Ku chwale oręża polskiego…”. Wyjątkowym gościem jednej z lekcji został Pan Aleksander Kaczorowski, Powstaniec Warszawski, Honorowy Mieszkaniec Gminy i Miasta Sianów. Pan Aleksander chętnie odpowiadał na pytania młodzieży, która była bardzo ciekawa wspomnień i przeżyć mieszkającego w Sianowie Bohatera. Pan Kaczorowski brał udział w powstaniu jako 17-latek. W trakcie dwumiesięcznych walk, cały czas był na pierwszej linii ognia, a mimo to nie doznał większych ran.

Spotkania pokazują, jak ważny w procesie zaszczepiania wśród młodzieży zainteresowania dziejami kraju jest kontakt z „historią żywą”, z osobami, które są naocznymi świadkami wydarzeń.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym lokalnej społeczności poprzez wzrost wiedzy na temat dziejów narodu, wzrost tożsamości, patriotyzmu, identyfikowanie się z miejscem. Zaproszenie do poznania historii narodu w bardziej dostępny sposób, aktywne uczestnictwo w wydarzeniach upamiętniających losy Polaków, wzrost wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i historii, rozbudzenie w sobie pasji do zagłębiania się w historię Polski, stanowi szansę dla młodych ludzi na osobisty rozwój, wzrost poczucia tożsamości z miejscem, w którym żyją.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Zdjęcia ze spotkania z Panem Aleksandrem Kaczorowskim w Szkole Podstawowej w Iwięcinie wykonał dr Łukasz Gładysiak